Zdrowie

Co trzeba wiedzieć o błędach medycznych i lekarskich?

Jednym z zagadnień, które rozumiemy coraz lepiej, jest zdrowie. Ściśle wiąże się z tym rozpoznawanie błędów medycznych. Opłaca się wiedzieć, kiedy możemy założyć odpowiednią sprawę w sądzie.

Błąd medyczny a lekarski – czy to taka sama sytuacja?

Powszechnie określenie „błąd medyczny” oraz „błąd lekarski” uznawane są za tożsame. To zdecydowanie dwa różne terminy prawne. Błąd medyczny oznacza podjęcie decyzji sprzecznej z dostępnymi dla danej osoby zasobami wiedzy medycznej. Z kolei pomyłkę lekarza w zastosowanej terapii nazywamy błędem lekarskim .

Mówiąc o błędzie medycznym, warto pamiętać, że jego specyfiką jest często odsunięty w czasie skutek negatywny. Często efekty uboczne są widoczne jakiś czas po końcu terapii. Warto więc zapoznać się z terminami, po których nasze roszczenia nie będą zasadne z uwagi na przedawnienie. Terminy te określa kodeks cywilny, jednocześnie wskazując, że obowiązują one od dnia, w którym pacjent dowiedział się o szkodzie. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że przepisy mówią, że termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę. Jednak jeśli dotyczy to dziecka, może się on wydłużyć do osiągnięcia przez nie 20 roku życia, niezależnie od wieku, w któym stwierdzono szkodę .

Samodzielnie czy z pełnomocnikiem – jak lepiej sporządzić pozew w sprawie błędu medycznego?

Kwestie prawne na ogół są bardzo skomplikowane, dodając do tego zawiłość nauk medycznych samodzielne prowadzenie sprawy przed sądem, może być nie tylko uciążliwe, co w praktyce trudne do zrealizowania. Prawnicy spcjalizujący się w w tej tematyce zajmą się sprawą najskuteczniej . nie jest kłopotem znalezienie kogoś z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw, wystarczy wprowadzić do wyszukiwarki frazę „odszkodowania Kraków, „prawnik Sochaczew” czy „kancelaria prawna Ostrołęka”. Osoba z odpowiednią wiedzą przygotuje dla nas pismo procesowe na podstawie analizy sytuacji i umiejscowi ją odpowiednio w ustawodawstwie. Dodatkowo pomoże nam uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, co samodzielnie może być trudne z uwagi na niechęć do wydawania tejże pacjentom przez placówki medyczne.